Gustafkliniken Vaccinationer

Vaccinationskampanj

Vaccinationskampanjen börjar 7 November. Det går bra att ta Covid och Influensavaccin samtidigt

Covid 19

Vi har fått in det nya vaccinet och börjar vaccinera 7 november.Covidvaccination är kostnadsfritt

 

Mer information

80 år och äldre, eller bor på äldreboende

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

En del kan få ännu en dos

En del kan få en 1 dos till. Det gäller om du har fått en dos under hösten, men före november. I november finns det vaccin med ett uppdaterat skydd. Du kan få den nya dosen tidigast 3 månader efter den senaste dosen.

Risken för att få allvarlig covid-19 minskar oavsett vilket vaccin du får.

 

65 år till 79 år

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Du kan få dosen tidigast 6 månader efter din senaste dos.

 En del kan avstå från dosen

Du som vet att du har haft covid-19 efter den 1 augusti i år behöver inte få dosen. Då har du redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Det gäller om ditt immunförsvar inte är nedsatt.

Se till att få vaccindosen om du är osäker på om du har haft covid-19 eller om du har nedsatt immunförsvar.

 En del kan få ännu en dos

En del kan få en 1 dos till. Det gäller om du har fått en dos under hösten, men före november. I november finns det vaccin med ett uppdaterat skydd. Du kan få den nya dosen tidigast 3 månader efter den senaste dosen.

Risken för att få allvarlig covid-19 minskar oavsett vilket vaccin du får.

 

18 år till 64 år med ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Du kan få dosen tidigast 6 månader efter din senaste dos.

Rekommendationen gäller dig som är 18 till 64 år och har en ökad risk att bli allvarligt sjuk därför att en eller flera av följande saker stämmer:

 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck eller stroke.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.

En läkare kan rekommendera att du vaccinerar dig av andra skäl. Det kan till exempel vara något av följande:

Din fysiska hälsa påverkas mycket av en psykiatrisk sjukdom, demens, droger eller alkohol.

Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha.

En del kan avstå från dosen

Du som vet att du har haft covid-19 efter den 1 augusti i år behöver inte få dosen. Då har du redan ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk. Det gäller om ditt immunförsvar inte är nedsatt. Se till att få vaccindosen om du är osäker på om du har haft covid-19 eller om du har nedsatt immunförsvar.

En del kan få ännu en dos

En del kan få en 1 dos till. Det gäller om du har fått en dos under hösten, men före november. I november finns det vaccin med ett uppdaterat skydd. Du kan få den nya dosen tidigast 3 månader efter den senaste dosen.

Risken för att få allvarlig covid-19 minskar oavsett vilket vaccin du får.

Du som är gravid

Det är olika vad som gäller om du är gravid. Det beror bland annat på om du är ovaccinerad eller vaccinerad.

Du som är ovaccinerad och gravid

Du som är ovaccinerad och gravid rekommenderas 1 dos vaccin för att få ett bra skydd mot allvarlig covid-19.

Du rekommenderas att få dosen efter graviditetsvecka 12. Du kan få den tidigare om du har diabetes, högt blodtryck eller något annat som gör att du kan bli allvarligt sjuk. Fråga barnmorskan om vad som blir bäst för dig.

Du som är vaccinerad och gravid

Du som vaccinerade dig innan du blev gravid rekommenderas 1 dos under graviditeten om andra halvan av graviditeten infaller någon gång mellan november och mars.

Du kan få dosen tidigast 6 månader efter din senaste dos. I november finns det vaccin med ett uppdaterat skydd. Men vänta inte med att få dosen om du beräknas föda barn före november.en vaccinera mig mot covid-

50 år till 64 år

Det är olika vad som gäller beroende på om du är ovaccinerad eller vaccinerad.

Du som är ovaccinerad

Du som är ovaccinerad rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen. Då har du ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Du som är vaccinerad

Du som är vaccinerad sedan tidigare kan få 1 dos vaccin, men det är ingen rekommendation. De flesta har ett bra skydd mot allvarlig covid-19. En del vill ändå vaccinera sig, till exempel för att de är närstående till någon som kan bli allvarligt sjuk.

Du kan få dosen tidigast 9 månader efter din senaste dos.

 

18 år och äldre med nedsatt immunförsvar

Du rekommenderas 1 dos vaccin inför vintersäsongen för att få ett bra skydd när många brukar bli sjuka.

Du kan få dosen tidigast 6 månader efter din senaste dos.

Rekommendationen gäller om du är 18 år eller äldre och har nedsatt immunförsvar. Här är några exempel:

Du har fått en transplantation av ett nytt organ eller av nya stamceller.

Du har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar från födseln, eller på grund av en sjukdom eller läkemedel. Det kan till exempel vara läkemedel mot reumatiska eller andra autoimmuna sjukdomar.

Du får behandling för cancer eller någon annan sjukdom som påverkar immunförsvaret måttligt eller allvarligt.

Du har en allvarlig sjukdom i njurarna eller i levern.

Något annat kan gälla för dig

Du som har allvarligt nedsatt immunförsvar kan få en annan rekommendation om att vaccinera dig mot covid-19. Det kan gälla hur många doser vaccin du rekommenderas, eller hur lång tid det behöver vara mellan doserna. Du kan också rekommenderas att lämna prov efter att du har vaccinerat dig.

Prata med läkaren som behandlar dig, om du är osäker.

Du kan läsa mer om nedsatt immunförsvar och vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Stockholms län

Om du har ett speciellt dosintervall eller ett särskilt vaccin, till exempel på grund av medicinering eller behandling, ska du kontakta din läkare. Läkaren beslutar om du ska vaccineras på den mottagningen eller bli remitterad till din vårdcentral

18 år till 49 år

För dig som är 18 år till 49 år finns inte längre någon rekommendation om vaccination mot covid-19. De flesta har ett bra skydd mot allvarlig covid-19 ändå.

Men om du vill kan du få 1 dos vaccin inför vintersäsongen. En del vill det, till exempel för att de är närstående till någon som kan bli allvarligt sjuk.

Du kan få dosen tidigast 9 månader efter din senaste dos.

Barn och unga 0 år till 17 år

För de allra flesta barn och ungdomar finns ingen rekommendation om att vaccinera sig mot covid-19. Det gäller även om du har vaccinerat dig tidigare.

En del barn och unga rekommenderas att vaccinera sig

Du som är under 18 år kan rekommenderas att vaccinera dig om du har en sjukdom eller något annat som ökar risken att du blir allvarligt sjuk.

Prata med läkaren som behandlar dig. Hen kan rekommendera att du vaccinerar dig om det behövs.

Läs mer om vaccination av barn och unga på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vaccination av barn i Stockholms län

Om du anser att ditt barn har behov av vaccination mot covid-19 ska du tala med läkaren som behandlar ditt barn. Läkaren kan då skriva en remiss till Astrid Lindgrens barnsjukhus som bedömer behovet av vaccination mot covid-19.

(ovan text från 1177)

Läs mer här

Säsongsinfluensa

Vi börjar vaccinationskampanjen 7 november. Vaccinera dig gärna samtidigt med Covid. 

Influensavaccin är kostnadsfritt om du är 65år eller äldre eller tillhör en riskgrupp.

 

Mer information

Vaccin för dig som har ökad risk att bli allvarligt sjuk

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer:

 • Du fyller 65 år i år, eller är äldre.
 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtsvikt eller stroke
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.

Du som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av någon annan orsak kan också rekommenderas att vaccinera dig. Det är läkaren som behandlar dig som bedömer det. Det kan till exempel vara något av följande:

 • Din fysiska hälsa påverkas mycket av en psykiatrisk sjukdom, demens, droger eller alkohol.
 • Du har nedsatt förmåga att klara vardagliga aktiviteter, och behöver hjälp med att till exempel klä på dig eller att duscha,

Läs mer här

Kontakta oss

Gustafkliniken Online

Här kan du chatta med oss

Boka dina besök

Och mycket annat!

 

Ring oss

Boka tid så ringer vi upp dig

Annars når du oss på 08-400 61616

 

Här finns vi

Besöksadress: Lejonstigen 2, Lidingö

Postadress: Lejonstigen 2, 18132 Lidingö