ADHD utredning

Behöver jag en diagnos? 

Det flesta av oss har ett eller flera symtom som förknippas med adhd. Vi kan vara otåliga, eller impulsiva, ha svårt att koncentrera oss på det som upplevs som tråkigt, ha svårt att komma igång med en aktivitet eller avsluta den. De här egenskaperna är en del av våra personligheter och oftast lär vi oss hantera dem så att vår vardag och våra relationer fungerar med de upp- och nergångar som hör till livet. 

För att symtomen ska definieras som adhd krävs betydande svårigheter. Diagnoskriterierna är mycket stränga för att förhindra att man definierar normaltillstånd som funktionsnedsättning. Det ska röra sig om svårigheter som debuterat tidigt och som är varaktiga och bestående. De ska vara framträdande i flera olika situationer och förorsaka så stora svårigheter att det är berättigat att tala om en funktionsnedsättning. 

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och omfattar ungefär 5 procent av befolkningen. Oftast har man kvar sina adhd-symtom genom hela livet men det kan se väldigt olika ut för olika personer. 

Tre former av adhd 

 • Den vanligaste formen av adhd är en kombination av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. 

 • Ouppmärksamhet men få eller inga symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. Ibland används förkortningen add (Attention Deficit Disorder), även om denna diagnos formellt inte finns kvar. 

 • Hyperaktiv och impulsiv form av adhd. 

 Screening

 Så här går det till med en ADHD utredning på Gustafkliniken Vårdcentral: 

 1. Klicka dig vidare för att logga in hos oss  via knappen nedan  

 2.  Fyll i ett frågeformulär med diagnosspecifika frågor. Detta bedöms av vår psykolog som tar ställning till om en utredning är indicerad. 

 3. Standardiserade skattningsformulär distribueras via 1177 och besvaras av dig 

 4. Du får genomgå en kroppsundersökning hos en läkare

 5. Vår psykolog sammanställer utfall ifrån formulär och läkarundersökning och kontaktar dig för hur utredningen ska tas vidare. 

   Kontakta oss

   Gustafkliniken Online

   Här kan du chatta med oss

   Boka dina besök

   Och mycket annat!

    

   Ring oss

   Boka tid så ringer vi upp dig

   Annars når du oss på 08-400 61616

    

   Här finns vi

   Besöksadress: Lejonstigen 2, Lidingö

   Postadress: Lejonstigen 2, 18132 Lidingö